Program Konferencji Offshore Wind Poland 2023

DZIEŃ 1

21 listopada 2023

Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – dzisiaj i jutro

Godzina

Sesja

9:00 – 10:00

Rejestracja i powitalna kawa

10:00 – 11:45

Piąty bieg dla offshore: Czas na przyspieszenie procedur w Polsce w kontekście europejskiej polityki energetycznej.

Przemówienie inauguracyjne: Rafał Trzaskowski, Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej

Przemówienie inauguracyjne: Paulina Hennig-Kloska, Wiceprzewodnicząca Polska 2050

Prezentacja wprowadzająca: Z wiatrem, czy pod wiatr – stan procedur administracyjnych dla morskich farm wiatrowych w Polsce, dr Karol Lasocki, Partner, DWF Poland

Moderator: Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Uczestnicy dyskusji:

 • Øystein Bø, Ambasador Królestwa Norwegii 
 • Agnes Dasewicz, COO of the U.S. Development Financing Corporation 
 • Giles Dickson, CEO, WindEurope 
 • Kacper Kostrzewa, Dyrektor Projektu, BC-Wind  
 • Michał J. Kołodziejczyk, Country Manager, Equinor Poland 
 • Robert Nowicki, Prezes Zarządu, ORLEN Neptun  

Obszary dyskusji:

 • Rola MFW w procesie transformacji energetycznej UE – czy założone cele można zrealizować na bazie istniejących regulacji?
 • Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski – czynniki, bariery, wykorzystanie zasobów lokalnych
 • Rozwój projektów MEW w Europie – trendy, problemy
 • Proces inwestycyjny w MFW w Polsce – status, potrzeby zmian dla sektora MEW w Polsce.

11:45 – 12:00

Podpisanie listu intencyjnego grupy roboczej PSEW ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i jakości na rzecz wzmacniania kultury bezpieczeństwa w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:15

Korzyści z rozwoju morskich farm wiatrowych – offshore jako szansa dla gospodarki i społeczeństwa  

Moderator: Maciej Stryjecki, CEO, ASE Offshore

Uczestnicy dyskusji: 

 • Tobiasz Adamczewski, Dyrektor Programu OZE, Forum Energii
 • Jarosław Broda, Prezes Zarządu, Baltic Power
 • Alicja Chilińska-Zawadzka, CEO, EDF Renewables Polska
 • Stanisław Gawłowski, Platforma Obywatelska
 • Zuzanna Telep, Dyrektor ds. Morskich Farm Wiatrowych na Bałtyku, TELE-FONIKA Kable S.A.
 • Kerry Scott, Chief Investment Officer, Maple Power

Obszary dyskusji: 

 • I faza rozwoju projektów, jako poligon w obszarze transferu wiedzy i doświadczeń 
 • Energia z MFW w sieci – bariery, czy szanse, korzyści czy koszty 
 • Kto z kim i o co konkuruje na polskim rynku 
 • Zasoby i kadry – mocna strona, czy wąskie gardło branży   
 • Local content – prawdziwy cel i ambicja, czy zagrywka czysto PR-owa 

14:15 – 15:15

Lunch

15:00 – 15:15

Zapowiedź targów kariery EDU Offshore Wind – dr Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

15:15 – 16:45

Lepsze, a nie tylko nowe – wizja rozwoju offshore wind w Polsce  

 Przemówienie inauguracyjne: Mark Brzezinski, Ambasador USA

Prezentacja wprowadzająca: Piąty  bieg dla offshore: Kluczowe działania i konkretne zmiany dla odblokowanie potencjału MEW, Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej   

Moderator: Michał Niewiadomski, DziennikarzUczestnicy dyskusji: 

 • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Zdzisław Gawlik, Platforma Obywatelska
 • Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Rafał Komarewicz, Polska 2050
 • Łukasz Piotrowicz, Menedżer ds. Rozwoju Offshore, Iberdrola
 • Agata Staniewska – Bolesta, Dyrektor Zarządzająca Offshore Polska, Ørsted
 • Dariusz Wieczorek, Lewica
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Obszary dyskusji: 

 • Rola MEW w transformacji energetycznej Polski – cele, możliwości, oczekiwania 
 • Potrzeba zmian w podejściu do planowania przestrzennego 
 • Niezbędne zmiany legislacyjne 
 • Aukcje offshore w kontekście II fazy 

15:00 – 17:00

Spotkania B2B – sala Londyn, I piętro
Więcej informacji

16:45 – 19:00

Poczęstunek networkingowy – Foyer

19:00

Afterparty – Piano Bar

DZIEŃ 2

22 listopada 2023

Wyzwania w rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej

Godzina

Sesja

10:00 – 10:30

Rejestracja i powitalna kawa

SALA A (parter)

SALA B (parter)

SALA C+D+E (parter)

10:30 – 12:00

SALA A (parter)

Okrągły stół – Wyzwania II fazy rozwoju MEW na polskich obszarach morskich

Moderator: Maciej Szambelańczyk, Partner, WKB

Obszary dyskusji:

 • Jak powinna wyglądać II faza rozwoju MEW w Polsce?
 • Czy w Polsce jest miejsce na III fazy?
 • Praktyczne doświadczenia z toczących się projektów inwestycyjnych dla I fazy.
 • Obszary legislacyjne, regulujące rozwój MEW, wymagające usprawnień.

SALA B (parter)

Dialog i współpraca dla sukcesu offshore wind w Polsce 

Moderator: Andrzej Popadiuk, Equinor Polska, Bałtyk II & III 

Obszary dyskusji: 

 • Od kogo zależy sukces projektu? Kim są nasi wspólni interesariusze? 
 • Jak zaangażowanie lokalne przekłada się na sukces projektów offshore wind? 
 • Jak zbudować powszechną świadomość korzyści płynących z offshore wind w Polsce?
 • Historie sukcesu i dobre praktyki kształtujące się na rynku polskim

SALA C+D+E (parter)

Okrągły stół – potencjał polskich firm usługowych – co potrzeba aby polskie firmy były silnym ogniwem sektora MEW

Moderatorzy: 

 • Maciej Stryjecki, CEO, ASE Offshore
 • dr Arkadiusz Sekściński, Prezes Zarządu, PGE Baltica

Obszary dyskusji:

 • Polskie usługi – obszary i potencjał (ochrona, usługi w zakresie przygotowania inwestycji, logistyka)
 • Niezbędne działania i wsparcie
 • Strategie współpracy przy realizacji MFW

Amsterdam + Ateny (parter)

Londyn (1 piętro)

10:30 – 12:00

Amsterdam + Ateny (parter)

Okrągły stół – Edukacja i kwalifikacje – jak powinna wyglądać współpraca między edukacją a biznesem/R&D

Moderator: Oliwia Mróz-Malik, Menedżer ds. morskiej energetyki wiatrowej, inwestycji i rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Obszary dyskusji:

 • Jakich kwalifikacji potrzebuje sektor MEW
 • Jak skutecznie edukować?
 • Badania i rozwój – czy możliwa jest synergia ośrodków naukowych i biznesu
 • Wsparcie biznesu dla edukacji

Londyn (1 piętro)

Workshop – kryteria niecenowe w aukcjach offshore

Moderator: Lizet Ramirez, Senior Analyst, Offshore Wind, WindEurope

Obszary dyskusji:

 • Projektowanie aukcji z kryteriami niecenowymi – zalecenia
 • Dobre i złe strony stosowania kryteriów niecenowych
 • Stosowanie wielu kryteriów a maksymalizacja jednego kryterium. Jak zapewnić przejrzystość i uczciwość w ocenie ofert

Sesja prowadzona w języku angielskim

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

SALA A (parter)

SALA B (parter)

SALA C+D+E (parter)

12:30 – 14:00

SALA A (parter)

Okrągły stół – jak wykorzystać potencjał polskiego przemysłu w sektorze offshore wind?

Moderator: Maciej Mierzwiński, Partner/CEO, CEE Energy Group

Obszary dyskusji:

 • Potencjał polskiego przemysłu
 • Jak polski przemysł może wspierać realizację MFW w Polsce?
 • Niski poziom local content w I fazie – przyczyny
 • Gdzie w polskim przemyśle występują nisze?

SALA B (parter)

Okrągły stół – rola energetyki w kształtowaniu bezpieczeństwa Państwa

Moderator: dr Paweł Ryglewicz, Senior Regulatory Affairs Manager, RWE Renewabeles

Obszary dyskusji:

 • MFW jako element systemu bezpieczeństwa państwa – nowe wyzwania na morzu. 
 • Współpraca inwestorów i służb – development MFW i wymagania prawne dot bezpieczeństwa. 
 •  MFW jako element systemu bezpieczeństwa państwa  – co po budowie ? Czy MFW będą infrastruktura krytyczną ? 
 • Jak chronić MFW?

SALA C+D+E (parter)

Workshop – Projektowanie aukcji dla MFW w Polsce 

Moderator: Igor Muszyński, Partner, Wolf Theiss

Obszary dyskusji:

 • Aktualnie obowiązujące przepisy o aukcjach dla offshore
 • Czy konieczne są zmiany w przepisach o aukcjach, a jeżeli tak to jakie?
 • Czy polskie projekty MFW będą gotowe na pierwsze aukcje?
 • Jak zapewnić realizację wszystkich projektów offshore?

Amsterdam + Ateny (parter)

Londyn (1 piętro)

12:30 – 14:00

Amsterdam + Ateny (pater)

Okrągły stół – przygotowanie polskich portów serwisowych i instalacyjnych oraz strategie O&M dla polskich projektów

Moderator: Wojciechy Szeląg, interia

Obszary dyskusji:

 • Stan realizacji portowych projektów infrastrukturalnych dla pierwszych MFW w Polsce
 • Planowane strategie O&M
 • Czy polski sektor usług jest przygotowany na wsparcie strategii O&M dla MFW?

Londyn (1 piętro)

Workshop – Jak skuteczne partnerstwa napędzają sukces w morskich projektach wiatrowych?

Moderator: Kerry Scott, Chief Investment Officer, Maple Power 

Obszary dyskusji:

 • Co-development w projektach Offshore Wind – globalny trend
 • Skuteczne partnerstwo jako narzędzie sukcesu dla polskich projektów drugiej fazy;
 • Dostosowanie interesów i kompetencji dla udanego partnerstwa;
 • Znaczenie “umiejętności miękkich” w dobrej współpracy i jak je rozwijać?

Sesja prowadzona w języku angielskim

14:00 – 15:00

Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Kontakt

Rejestracja

Agata Krysiak
mail: a.krysiak@psew.pl
tel. +48 786 654 688

Sponsoring

Diana Paryska – Mądry
Menedżer ds. wydarzeń i marketingu
mail: d.paryska@psew.pl
tel. +48 695 105 535

Sponsoring/Program

Dorota Bereza
Dyrektor ds. Wydarzeń i Marketingu
mail: d.bereza@psew.pl
tel. +48 665 370 868

Media

Małgorzata Żmijewska-Kukiełka
Menedżer ds. komunikacji
mail: m.zmijewska@psew.pl
tel. +48 508-848-956