Program Konferencji PSEW 2019

DZIEŃ 1 – Poniedziałek 30.09.2019

Godzina

Sesja

13:00 – 15:00

SESJA OTWIERAJĄCA
 • ustawa o morskiej energetyce wiatrowej planowana przez Ministerstwo Energii,
 • pozycja morskiej energetyki wiatrowej w krajowym planie w zakresie energii i klimatu na lata 2021–2030
 • przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla polskich obszarów morski

Przemówienie inauguracyjne:

  • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
  • Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów
  • Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Królestwa Danii
  • Olav Myklebust, Ambasador Norwegii
  • Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Moderator: Remigiusz Nowakowski, Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

Uczestnicy dyskusji:

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
 • Jan Staniłko, Dyrektor Departamentu Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 • Zbigniew Gryglas, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, Poseł na Sejm RP
 • Przedstawiciel DG Energy
 • Eryk Kłossowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych
 • Hans Timmers, Przewodniczący Holenderskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
 • Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
 • Monika Morawiecka, Prezes PGE Baltica Sp. z o.o.
 • Krzysztof Kidawa, Prezes Baltic Power Sp. z o.o.

15:00 – 15:20

Przerwa

15:20 – 16:00

Od Morza Północnego po Bałtyk – doświadczenia ekspertów – Volker Barth, Senior Project Engineer, UL Renewables

Partner panelu:

16:00 – 16:20

Przerwa

16:20 – 18:30

Spotkania B2B

19:00

Bankiet Offshore Wind

DZIEŃ 2 – Wtorek 01.10.2019

Godzina

Sesja

10:00 – 11:30

Regulacje – stan na dziś i plany na przyszłość.

 • Ustawa o morskiej energetyce wiatrowej
 • Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw
 • Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla polskich obszarów morski
 • przyłączenie morskiej energetyki wiatrowej do KSE

Moderator: Maciej Szambelańczyk, Partner, WKB Wierciński, Kwiecień, Beahr Sp.k.

Paneliści:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Energii
 • Przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
 • Michał Jerzy Kołodziejczyk,  Prezes, Equinor Polska Sp. z o.o.
 • dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Partnerzy panelu:

11:30 – 12:00

Przerwa

12:00 – 13:30

Infrastruktura – przygotowanie zaplecza produkcyjnego (łańcuch dostaw) oraz portów

Moderator: Michał Śmigielski, Prezes Morskiej Agencji Gdynia

Uczestnicy dyskusji:

 • Lucjan Gajewski, COO, Mewo S.A.
 • Viktorya Ibrahimova, Senior Project Procurement Manager, Innogy
 • Dominik Landa, Dyrektor Handlowy, DCT Gdańsk SA
 • Jan Jarmakowski, Członek Zarządu, Gdynia Container Terminal S.A.
 • Wojciech Peret, Prezes Zarządu, GSG Towers Sp. z o.o.
 • Paweł Przybylski, Prezes Zarządu, Siemens Gamesa
 • Wojciech Szymulewicz, Prezes Zarządu, BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.

Partnerzy panelu:

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:00

Finansowanie i ubezpieczenia

Moderator: Łukasz Sikorski, Dyrektor Sekcji Inżynierii Projektów (Polska&CEE), DNV GL

Prezentacja wprowadzająca: Tracąc kontrolę – wymagania interesariuszy projektów morskiej energetyki wiatrowej – Łukasz Sikorski, Dyrektor Sekcji Inżynierii Projektów (Polska&CEE), DNV GL

Główne wątki:

  • Uwarunkowania realizacji projektów offshore wind na Bałtyku
  • decyzje inwestycyjne, ryzyka, decyzje finansowe
  • środowiskowe i społeczne uwarunkowania bankowalności projektu
  • waga transparentności i roli konsultacji z kluczowymi interesariuszami w kontekście rosnących wymagań instytucji finansowych

Uczestnicy dyskusji:

  • Balazs Bodoni, European Project Finance Manager, Northland Power
  • Anna Chmielewska, Associate Director / Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
  • Patryk Figiel, Counsel, Linklaters
  • Michał Kaczerowski, Prezes Zarządu, Ambiens Sp. z o.o.
  • Vincent Metzler, Lean Officer, Europejski Bank Inwestycyjny
  • Karolina Pietrzak, Projekt Manager, EnBW
  • Jörg Warnatz, Senior Manager Financing, EnBW
  • Dominik Stachiewicz, Członek Zarządu, Howden Polska

Partner panelu:

*do potwierdzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Kontakt

Rejestracja

Agata Krysiak
mail: a.krysiak@psew.pl
tel. +48 786 654 688

Sponsoring

Diana Paryska – Mądry
Menedżer ds. wydarzeń i marketingu
mail: d.paryska@psew.pl
tel. +48 695 105 535

Sponsoring/Program

Dorota Bereza
Dyrektor ds. Wydarzeń i Marketingu
mail: d.bereza@psew.pl
tel. +48 665 370 868

Media

Małgorzata Żmijewska-Kukiełka
Menedżer ds. komunikacji
mail: m.zmijewska@psew.pl
tel. +48 508-848-956