Program Konferencji Offshore 2019 2019-08-23T11:57:47+02:00

Program Konferencji PSEW 2019

DZIEŃ 1 – Poniedziałek 30.09.2019

Godzina

Sesja

13:00 – 15:00

SESJA OTWIERAJĄCA

Decydenci wysokiego szczebla i przemysł omówią wyzwania prawne i biznesowe oraz możliwości związane z morską energetyką wiatrową w Polsce.

Przemówienie wprowadzające:

  • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
  • Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Główne wątki:

  • ustawa o morskiej energetyce wiatrowej planowana przez Ministerstwo Energii,
  • pozycja morskiej energetyki wiatrowej w krajowym planie w zakresie energii i klimatu na lata 2021–2030
  • przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla polskich obszarów morski

Zaproszeni goście:

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
 • Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Zbigniew Gryglas, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, Poseł na Sejm RP
 • Nicola Pesaresi, Head of Unit State Aid Policy and Scrutiny at DG Competition
 • Paula Abreu Marques, Head of Unit Renewables and CCS policy, DG Energy
 • Eryk Kłosowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych
 • Giles Dickson, COE of WindEurope
 • Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki

15:00 – 15:20

Przerwa

15:20 – 16:00

Od Morza Północnego po Bałtyk – eksperci z UL Renewables podziela sie swoimi doświadczeniami w budowie farm wiatrowych

Partner panelu:

16:00 – 16:20

Przerwa

16:20 – 18:30

Spotkania B2B

19:00

Bankiet Offshore Wind

DZIEŃ 2 – Wtorek 01.10.2019

Godzina

Sesja

10:00 – 11:30

Regulacje – stan na dziś i plany na przyszłość.

Planowani prelegenci:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Energii
 • Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Przedstawiciel PSE

11:30 – 12:00

Przerwa

12:00 – 13:30

Infrastruktura – przygotowanie zaplecza produkcyjnego (łańcuch dostaw) oraz portów

Moderator: Michał Śmigielski, Prezes Morskiej Agencji Gdynia

Planowani prelegenci:

 • Wojciech Peret, Prezes Zarządu, GSG Towers Sp. z o.o.
 • Adam Meller, Prezes Zarządu, Port Gdynia
 • Jan Jarmakowski, Członek Zarządu, Gdynia Container Terminal S.A.
 • Jakub Konieczny, Comercial and Marketing Manager
 • Artur Trzeciakowski, Prezes Zarządu, Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.
 • Lucjan Gajewski, COO, Mewo S.A.

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:00

Finansowanie i ubezpieczenia

Panel z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych oraz firm ubezpieczeniowych

Uwarunkowania realizacji projektów offshore wind na Bałtyku

  • decyzje inwestycyjne, ryzyka, decyzje finansowe
  • środowiskowe i społeczne uwarunkowania bankowalności projektu
  • waga transparentności i roli konsultacji z kluczowymi interesariuszami w kontekście rosnących wymagań instytucji finansowych
  • ramy Environmental and Permitting Due Diligence podczas akwizycji oraz finansowania

Partner panelu:

*do potwierdzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Kontakt

Rejestracja

Marta Mosiądz
Marta Mosiądz
Specjalista ds. Wydarzeń
PSEW

Sponsoring/Program

Dorota Bereza
Dorota Bereza
Marketing Manager PSEW

Sponsoring

Beata Komorowska
Business Development Officer

Media

Aneta Wieczerzak-Krusińska
Koordynator ds. mediów i PR