Rejestracja
Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Patron honorowy
Marszałek zach-pom

Program

DZIEŃ PIERWSZY
27 września 2017
09:30 - 9:45 Otwarcie i powitanie gości Konferencji Offshore 2017
09:45 - 11:30

Sesja plenarna
Potencjał współpracy na Morzu Bałtyckim

Zagadnienia:

  • potencjał makroregionu dla wdrażanych polityk rozwoju UE i jego rola w budowaniu unii energetycznej 
  • poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego 
  • strategiczne inwestycje na Morzu Bałtyckim 
11:30 - 12:00 Przerwa
12:00 - 13:30

Morska energetyka wiatrowa w polityce energetycznej polski 2050. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.
Zagadnienia:

  • scenariusze rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej
  • status projektów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej
  • potencjał dla nowych projektów
13:30 - 15:00 Lunch
15:00 - 16:30

Współistnienie różnych gałęzi zagospodarowania Morza Bałtyckiego w kontekście planowania przestrzennego obszarów morskich.

Zagadnienia:

  • synergie w ramach stosowanych rozwiązań wydobycia a morskie farmy wiatrowe 
  • wpływ strategicznych inwestycji na inne gałęzie zagospodarowania na Morzu Bałtyckim
20.00 Koktajl

 

DZIEŃ DRUGI
28 września 2017
10:00 - 10:15

Projekty w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej

  • harmonogram realizacji projektów
  • dotychczasowe i przyszłe wyzwania w rozwoju projektów

Wprowadzenie do B2b

10.15 – 11.15 B2B
11.15 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.00 B2B
13.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.30 B2B

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.