Rejestracja
Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Patroni honorowi
Marszałek zach-pom Ministerstwo Rozwoju

Program

swój udział potwierdzili już m.in.:

Prof. Dr Klaus-Dieter Borchardt

Komisja Europejska
Dyrektor ds. rynku energii
w Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki

 
 

Dr Paweł Ryglewicz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Radca Ministra
Departament Ekonomiczny EU 

Giles Dickson

WindEurope
CEO

 

DZIEŃ PIERWSZY
8 listopada 2017
09:30 - 9:45 Otwarcie i powitanie gości Konferencji Offshore 2017
09:45 - 11:30

Sesja plenarna
Potencjał współpracy na Morzu Bałtyckim

Zagadnienia:

 • potencjał makroregionu dla wdrażanych polityk rozwoju UE i jego rola w budowaniu unii energetycznej 
 • poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego 
 • strategiczne inwestycje na Morzu Bałtyckim 

Moderator: Krzysztof Bolesta, Polityka Insight

Prezentacja wprowadzająca: Deklaracja Bałtycka - Współpraca regionalna w zakresie planowania przestrzennego, rozwoju sieci, planowania mocy oraz mechanizmów wsparcia

 

Paneliści:

 • Prof. Dr Klaus-Dieter Borchardt, Dyrektor ds. rynku energii w Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki, Komisja Europejska
 • Dr Paweł Ryglewicz, Radca Ministra, Departament Ekonomiczny EU, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Jan Staniłko, Z-ca Dyrektora, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju*
 • Monika Morawiecka, Dyrektor, Departament Strategii, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.*
 • Janusz Gajowiecki, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Przedstawiciel BVG Associates Ltd. 
11:30 - 12:00 Przerwa
12:00 - 13:30

Morska energetyka wiatrowa w miksie energetycznym Polski do roku 2035. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.
Zagadnienia:

 • scenariusze rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • status projektów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej
 • potencjał dla nowych projektów

Moderator: Bartłomiej Derski, WysokieNapiecie.pl 

Prezentacja wprowadzająca: Morska energetyka wiatrowa w miksie energetycznym Polski

Paneliści:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Energii
 • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.*
 • Zbigniew Gryglas, Poseł na Sejm RP*
 • Przedstawiciel DNV GL
 • Janusz Gajowiecki, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
13:30 - 15:00 Lunch
15:00 - 16:30

Współistnienie różnych gałęzi zagospodarowania Morza Bałtyckiego w kontekście planowania przestrzennego obszarów morskich.

Zagadnienia:

 • synergie w ramach stosowanych rozwiązań wydobycia a morskie farmy wiatrowe 
 • wpływ strategicznych inwestycji na inne gałęzie zagospodarowania na Morzu Bałtyckim

Moderator: Maria Szurowska, Polityka Insight

Paneliści:

 • Prof. Jacek Zaucha, Instytut Morski 
 • Katarzyna Krzywda, Dyrektor, Departament Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej*
 • Sylwester Chruszcz, Poseł na Sejm RP*
 • Mariusz Witoński, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
20.00

Bankiet

 

DZIEŃ DRUGI
9 listopada 2017
10:00 - 11:15

Keynote Speech: Giles Dickson, CEO, WindEurope

Projekty w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej

 • harmonogram realizacji projektów
 • dotychczasowe i przyszłe wyzwania w rozwoju projektów

Wprowadzenie do B2b

11.15 – 12.15 B2B
12.15 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 14.00 B2B
14.00 – 14.45 Lunch
14.45 – 15.45 B2B

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 
* udział osób w trakcie potwierdzenia